laboratorium

Laboratorium Badawcze Anteo jest akredytowanym laboratorium zajmującym się badaniami pola elektromagnetycznego dla potrzeb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ludzi i środowiska. Laboratorium specjalizuje się w badaniach (systemów radiokomunikacyjnych) w zakresie częstotliwości od 80 MHz do 90GHz

normy

W 2011 roku Laboratorium Badawcze Anteo wystąpiło do PCA o udzielenie akredytacji w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025 . Przeprowadzony audyt potwierdził kompetencje techniczne oraz prawidłowość stworzonego system zarządzania, niezbędnego do zapewnienia jakości wykonywanych badań. Aktualnie laboratorium działa w oparciu o certyfikat akredytacji Nr AB 1294, uprawniający do wykonywania pomiarów pola elektromagnetycznego. W rezultacie Laboratorium Badawcze Anteo dołączyło do elitarnej grupy polskich akredytowanych laboratoriów badawczych. Opracowane procedury laboratorium spełniają wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz dodatkowe wymagania PCA. Standard ten można traktować jako techniczne uzupełnienie do ISO 9001. W efekcie, każde laboratorium, które spełnia wymagania ISO 17025 działa również zazwyczaj zgodnie z zasadami ISO 9001.

sprzęt

Standardowo w Laboratorium Badawczym Anteo pracujemy na urządzeniach Narda – uznanej w świecie marki sprzętu mierniczego do wykrywania i pomiarów pola elektromagnetycznego. Stosujemy szerokopasmowe i izotropowe sondy promieniowania elektromagnetycznego charakteryzujące się wysoką czułością i szeroką skalą. Dzięki temu badania są zawsze precyzyjne, a sam proces przebiega z dużą łatwością.

personel

Personel laboratorium jest kompetentny i wykwalifikowany do prowadzonych badań. Posiada niezbędne kursy i szkolenia związane z działalnością laboratorium oraz podlega ustawicznemu szkoleniu. Z uwagi na charakter pracy, pracownicy Laboratorium posiadają niezbędne przeszkolenia do prac na wysokości. Laboratorium jak i jego personel podlega okresowej ocenie PCA.Kompetencje dodatkowo potwierdzają odbywane cyklicznie porównania międzylaboratoryjne (badania biegłości), na których laboratorium uzyskuje pozytywne wyniki.

Laboratorium wykonało ponad 8000 badań na różnych obiektach i typach stacji.