Powiadomienie o planowanych pomiarach pola elektromagnetycznego

W związku z chęcią spełnienia obowiązku opisanego w pkt. 14 załącznika do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, uprzejmie informuję o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 sp. z o.o., dla potrzeb ochrony ludzi i środowiska, wskazanej w tabeli

Nr stacjiAdres stacji bazowejPlanowana data wykonania pomiarów PEM
GZB0224C  Zabrze, ul. Donnersmarcka 5 2024-02-27 do 2024-02-29
BOC2510ABochnia, ul.Kazimierza Wielkiego 22024-02-26 do 2024-03-01
BRS2901ABrzesko, Pl. Kazimierza Wielkiego 82024-02-26 do 2024-03-01
BRS5002ABrzesko, ul. Młyńska 46/2
2024-02-26 do 2024-03-01
GZB0001AGliwice, ul. Gwiazdy Polarnej 50-542024-02-26 do 2024-03-01
GZB0003DGliwice, ul. Wyczółkowskiego2024-02-26 do 2024-03-01
KAT0126BChorzów, ul. Faski 42024-02-26 do 2024-03-01
WLC5002AZagórze dz. nr 1/1032024-02-26 do 2024-03-01
WLC5002AChorzów, ul. Faski 42024-02-26 do 2024-03-01
WLC5004FWieliczka, ul. Krakowska 14C2024-02-26 do 2024-03-01
WLC5004FNiepołomice, ul. Wielicka 792024-02-26 do 2024-03-01


W szczególności zwracamy się do okolicznych mieszkańców/użytkowników o udostępnienie lokalu
(dostępu do okna, balkonu lub tarasu) w celu wykonania pomiarów. Zgoda ma charakter dobrowolny.
Ze względu na konieczność wykonania pomiarów przy odpowiednich warunkach atmosferycznych (brak
opadów) termin realizacji pomiarów może ulec zmianie.
Wyniki pomiarów przekazane zostaną do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.


Opublikowane będą również na rządowej stronie internetowej http://si2pem.gov.pl/