Powiadomienie o planowanych pomiarach pola elektromagnetycznego

W związku z chęcią spełnienia obowiązku opisanego w pkt. 14 załącznika do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, uprzejmie informuję że lokalizacje i terminy planowanych badań pól elektromagnetycznych w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 sp. z o.o., dla potrzeb ochrony ludzi i środowiska, umieszczone są na stronie: https://si2pem.itl.waw.pl/planned_measurement/?page=1&page_size=25

Nr stacjiAdres stacji bazowejPlanowana data wykonania pomiarów PEM


W szczególności zwracamy się do okolicznych mieszkańców/użytkowników o udostępnienie lokalu
(dostępu do okna, balkonu lub tarasu) w celu wykonania pomiarów. Zgoda ma charakter dobrowolny.
Ze względu na konieczność wykonania pomiarów przy odpowiednich warunkach atmosferycznych (brak
opadów) termin realizacji pomiarów może ulec zmianie.
Opublikowane będą również na rządowej stronie internetowej http://si2pem.gov.pl/